Дети в семье – это наша константа

Поступления

Подробная информация о ваших дарениях обновляется ежедневно в 00:00 по московскому времени. Обращаем ваше внимание, что сумма дарения указывается без вычета комиссии, которая может составлять до 3% от суммы дарения в зависимости от способа платежа.

CуммаИмяДатаИстория
400.00ANNA IASTREBOVA17/03/19
100.00LARISA03/07/19
2,000.00OLEG ORLOV17/03/19
400.00ANNA IASTREBOVA17/06/19
300.00SIZOV ALEKSEI06/01/19
300.00SIZOV ALEKSEY06/01/19
2,000.00OLEG ORLOV17/06/19
5,500.00DMITRIY ZHURAVLEV03/07/19
100.00DENIS ORLOV10/07/19
500.00NATALYA MONZIKOVA26/07/19
1,000.00PAVEL KANAFIN30/09/19
200.00OLGA PETROSYUK16/10/19
500.00EVGENY VISHNEVETSKY02/08/19
100.00SERGEI SPASSKII08/03/19
500.00ALEKSEY ZIMIN30/09/19
500.00ALEXEY POPOV04/05/19
100.00DENIS ORLOV10/06/19
2,000.00IGOR SMELYANSKIY23/06/19
200.00ELENA ZIMINA03/06/19
300.00RUSTAM SALIMZYANOV23/06/19
500.00ILYA ZAKHAROV02/08/19
100.00VASILY NEBYLITSA26/02/19
500.00MARIIA BAULCOMBE23/06/19
500.00LARISA SIROTKINA02/08/19
1,000.00GRABETSKIY K01/10/19
500.00SULIMOV VYACHESLAV19/01/19
200.00IRINA KOBOZEVA26/02/19
100.00YULIA FEDOROVA17/03/19
500.00IVAN SHISHOV28/04/19
500.00NADEZHDA EFIMOVA20/01/19
200.00SERGEY SIMANOVICH18/03/19
1,000.00VIACHESLAV MEANDROV10/06/19
500.00VTRA BUSHUEVA23/06/19
500.00BORIS MUSHKAREV11/10/19
1,500.00NADEZHDA KUPRIYANOVA20/01/19
100.00ALEXEY MOLODKIN19/04/19
1,000.00YULIA DENISOVA18/03/19
300.00IVAN NOVICHKOV08/05/19
500.0003/08/19
500.00EVGENY VISHNEVETSKY25/03/19
500.00ELENA SPIRKINA08/05/19
200.00PAVEL MOROZOV10/06/19
500.00DMITRY TACHIGIN16/10/19
500.00NATALYA MONZIKOVA26/02/19
1,000.00RUDENKO YURIY01/10/19
0.0014/02/19
500.00VLADIMIR MAZUR27/02/19
2,000.00TATYANA VERSTOVA24/03/19
300.00VERONIKA TENDRA23/05/19
2,000.00TATYANA VERSTOVA24/06/19
1,000.00PAVEL KANAFIN30/07/19
1,000.00NADEZHDA KUPRIYANOVA01/10/19
0.0015/02/19
200.00PAVEL MOROZOV10/07/19
500.00VLADIMIR MAZUR27/07/19
0.0015/02/19
100.00E.GINIIATULLINA18/03/19
5,000.00DMITRY ZHURAVLEV23/05/19
5,500.00DMITRIY ZHURAVLEV03/06/19
500.00KRISTINA KULIKOVA10/07/19
1,000.0010/07/19
500.00DMITR FOKIN22/09/19
1,000.00ANATOLY BABKOV02/10/19
200.00VALERY SMIRNOV28/04/19
500.00KRISTINA KULIKOVA10/06/19
100.00OLGA ZADOROZHNYA24/06/19
500.00DMITRY FOKIN22/09/19
300.00ANNA PAVLOVA02/10/19
350.00ALEKSANDR ZHABIN16/02/19
100.00ZOYA ZAGRYAZHSKAYA27/02/19
1,000.00ANATOLY BABKOV02/04/19
1,000.00ALEXANDER YARILOV23/05/19
1,000.00ALEXEY SOKOLOV10/06/19
500.00EVGENY VISHNEVETSKY02/10/19
5,500.00DMITRIY ZHURAVLEV03/02/19
100.00DENIS ORLOV18/03/19
500.00NATALIA SVECHNIKOVA25/06/19
500.00ILYA ZAKHAROV02/10/19
100.00DENIS ORLOV16/10/19
500.00DMITR FOKIN22/01/19
500.00LARISA SIROTKINA02/10/19
500.00NATALIA EGOROVA14/01/19
500.00DMITRY FOKIN22/01/19
1,500.00ALEXEY MARASANOV16/02/19
5,500.00DMITRIY ZHURAVLEV03/03/19
100.00ALEXEY MOLODKIN19/03/19
500.00ALEKSEY ZIMIN30/07/19
1,000.00YURIY RUDENKO22/01/19
500.00DMITRY TACHIGIN16/02/19
1,000.00E.KONOVALOVA11/07/19
500.0003/10/19
500.00MAXIM ZAGORY19/03/19
300.00SKOMOROKHOVA S25/03/19
300.00EVGENY PASTUKHOV06/04/19
500.00EVGENY VISHNEVETSKY25/06/19
500.00ELENA SPIRKINA04/07/19
100.00ALISA VINOGRADOVA22/01/19
500.00IVAN SHISHOV28/02/19
500.00NATALIA GLYAN19/03/19
1,000.00SERGEY EROSHKIN09/05/19
500.00ELENA SPIRKINA04/09/19
300.00OLESYA LUKYANCHENKO17/02/19
200.00VALERY SMIRNOV28/02/19
500.00SULIMOV VYACHESLAV19/03/19
5,000.00IVAN SKORYY11/07/19
1,000.00ANNA IASTREBOVA17/02/19
300.00OLGA TIKHONOVA28/02/19
500.0009/05/19
500.00MAXIM ZAGORY19/05/19
500.00MAYYA ANDRONOVA25/06/19
400.00ANNA IASTREBOVA17/02/19
300.00NATALYA LAFEROVA28/02/19
100.00DENIS ORLOV10/05/19
100.00IRINA URYUPINA11/07/19
5,000.00DMITRY ZHURAVLEV23/01/19
500.00ELENA KIIASHKO09/02/19
2,000.00OLEG ORLOV17/02/19
500.00SERGEI ZAITZEV28/02/19
500.00NADEZHDA EFIMOVA20/03/19
300.00SIZOV ALEKSEI06/04/19
300.0003/10/19
1,000.00ALEXANDER YARILOV23/01/19
500.00NATALIA GLYAN17/02/19
500.0026/03/19
300.00SIZOV ALEKSEY06/04/19
500.00ALEKSEY ZIMIN01/03/19
100.00LARISA03/10/19
5,500.00DMITRIY ZHURAVLEV03/10/19
100.00YULIA FEDOROVA17/02/19
200.00SERGEY SIMANOVICH18/02/19
500.00LYUDMILA KURMASHEVA04/03/19
200.00KONSTANTIN SHKOROV07/04/19
100.00DIANA DOLGOVA11/07/19
100.00NATALIA BASHKIROVA24/03/19
100.00VASILY NEBYLITSA26/03/19
500.00MARIA KHODYREVA15/09/19
500.00NATALIA SVECHNIKOVA23/01/19
1,000.00VIACHESLAV MEANDROV10/05/19
100.00NATALYA ARKHIPOVA11/07/19
200.00PAVEL MOROZOV10/08/19
100.00E.GINIIATULLINA18/02/19
200.00PAVEL MOROZOV10/05/19
100.00ALEKSEY MOSKALEV26/06/19
300.00RUSTAM SALIMZYANOV23/01/19
1,000.00NADEZHDA KUPRIYANOVA01/03/19
300.00IVAN NOVICHKOV08/03/19
200.00IRINA KOBOZEVA26/03/19
500.00ALEXEY POPOV04/10/19
1,000.00ELENA EREMEEVA07/10/19
500.00MARIIA BAULCOMBE23/01/19
200.00DENIS ORLOV20/03/19
500.00VTRA BUSHUEVA23/01/19
500.00KRISTINA KULIKOVA10/05/19
500.00ANDREY SHISHLEVSKIY15/09/19
300.00VERONIKA TENDRA23/09/19
500.00LYUDMILA KURMASHEVA05/02/19
100.00MAXIM DOKUCHAYEV05/09/19
5,000.00DMITRY ZHURAVLEV23/09/19
500.00ELENA SPIRKINA04/10/19
1,000.00ALEXEY SOKOLOV10/05/19
1,000.00EVGENIY BESSONOV05/09/19
2,000.00TATYANA VERSTOVA24/01/19
500.00SERGEI ZAITZEV29/04/19
100.00VASILY NEBYLITSA26/06/19
500.00KRISTINA KULIKOVA10/08/19
300.00RUSTAM SALIMZYANOV23/05/19
100.00ALEXEY MOLODKIN19/02/19
500.00NATALYA MONZIKOVA26/03/19
200.00NATALYA ARKHIPOVA05/09/19
500.00EKATERINA SUCHKOVA16/09/19
1,000.0010/08/19
350.00ALEKSANDR ZHABIN16/09/19
5,000.00DMITRY ZHURAVLEV23/03/19
500.00NATALYA MONZIKOVA26/06/19
1,000.00NADEZHDA KUPRIYANOVA01/07/19
100.00ZOYA ZAGRYAZHSKAYA27/12/18
500.00VLADIMIR MAZUR27/03/19
300.00ANNA PAVLOVA02/04/19
500.00ELENA SPIRKINA21/03/19
1,000.00YURY KIRILLIN11/05/19
500.00SULIMOV VYACHESLAV19/02/19
500.00MARIIA BAULCOMBE23/05/19
500.00NADEZHDA EFIMOVA20/02/19
1,000.00E.KONOVALOVA11/05/19
500.00VTRA BUSHUEVA23/05/19
500.00ELENA KIIASHKO09/03/19
5,000.00IVAN SKORYY11/05/19
2,000.00IGOR SMELYANSKIY23/09/19
100.00OLGA ZADOROZHNYA24/01/19
1,000.00YULIA DENISOVA20/02/19
500.00NO NAME07/04/19
100.00IRINA URYUPINA11/05/19
1,500.00NADEZHDA KUPRIYANOVA20/02/19
100.00SERGEI SPASSKII08/09/19
1,500.00ALEXEY MARASANOV16/09/19
100.00ZOYA ZAGRYAZHSKAYA27/03/19
2,000.00TATYANA VERSTOVA24/05/19
100.00ZOYA ZAGRYAZHSKAYA27/06/19
300.00SIZOV ALEKSEY06/09/19
100.00DENIS ORLOV20/02/19
5,000.00IVAN SKORYY11/06/19
300.00SIZOV ALEKSEI06/09/19
500.00ALEKSANDER RUTSKOY23/09/19
1,000.00SERGEY EROSHKIN09/03/19
500.00VLADIMIR MAZUR28/06/19
150.00TATIANA IVANOVA12/07/19
300.00RUSTAM SALIMZYANOV23/09/19
1,000.00ALEXANDER YARILOV23/03/19
100.00NATALYA ARKHIPOVA11/05/19
100.00STANISLAV MAZURIN28/06/19
100.00DENIS ORLOV16/09/19
100.00VASILY NEBYLITSA26/01/19
1,500.00NADEZHDA KUPRIYANOVA20/05/19
200.00IRINA KOBOZEVA26/01/19
500.00ELENA SPIRKINA04/06/19
200.00VALERY SMIRNOV28/06/19
200.00VALERY SMIRNOV28/08/19
300.00NATALYA LAFEROVA28/06/19
500.00IVAN SHISHOV28/03/19
500.00NATALYA MONZIKOVA26/01/19
1,000.00VIACHESLAV MEANDROV10/03/19
500.00VLADIMIR MAZUR27/01/19
100.00YULIA FEDOROVA17/06/19
500.00MARIIA BAULCOMBE23/09/19
100.00IRINA URYUPINA11/06/19
100.00LARISA03/08/19
1,000.00E.KONOVALOVA11/10/19
200.00PAVEL MOROZOV10/03/19
500.00VTRA BUSHUEVA23/09/19
500.00EVGENY VISHNEVETSKY04/05/19
500.00TATYANA TYLIPMAN12/05/19
100.00YULIA FEDOROVA17/09/19
200.00VALERY SMIRNOV28/03/19
500.00ELENA SPIRKINA04/05/19
100.00ZOYA ZAGRYAZHSKAYA27/01/19
100.00OLGA ZADOROZHNYA24/05/19
5,500.00DMITRIY ZHURAVLEV03/08/19
500.00SERGEI ZAITZEV28/03/19
1,000.00ANTON MAGZHANOV03/08/19
500.00ALEKSEY ZIMIN30/04/19
500.00ALEXEY ZHARKOV12/05/19
500.00DMITRY TACHIGIN17/09/19
500.00IVAN SHISHOV28/01/19
500.00MAXIM ZAGORY19/04/19
500.00MARINA GAVRISHEVA05/05/19
500.00YEVGENY YEREMEYCHIK13/07/19
200.00NATALYA ARKHIPOVA05/02/19
1,000.00ALEXEY SOKOLOV10/03/19
500.00ALEXEY POPOV04/08/19
2,000.00TATYANA VERSTOVA24/09/19
200.00VALERY SMIRNOV28/01/19
500.00YEVGENY YEREMEYCHIK13/05/19
500.00MARIA KHODYREVA15/08/19
100.00DIANA DOLGOVA11/06/19
500.00IVAN SHISHOV29/06/19
300.00NATALYA LAFEROVA28/01/19
500.00SERGEI ZAITZEV28/01/19
200.00SERGEY SIMANOVICH18/09/19
200.00VALERY SMIRNOV28/12/18
500.00YEVGENY YEREMEYCHIK13/06/19
100.00NATALYA ARKHIPOVA11/06/19
300.00IVAN NOVICHKOV08/04/19
500.00MARINA GAVRISHEVA05/06/19
1,000.00LARISA SIROTKINA07/09/19
500.00ELENA SPIRKINA08/04/19
500.00EVGENY VISHNEVETSKY25/05/19
500.00MARIYA ROTAR13/07/19
1,000.00YULIA DENISOVA18/09/19
1,000.00ANATOLY BABKOV02/03/19
1,000.00YURY KIRILLIN11/03/19
500.00EVGENIYA ABRAMOVA13/07/19
100.00E.GINIIATULLINA18/09/19
100.00VIKA18/09/19
500.00SERGEI ZAITZEV28/12/18
1,000.00E.KONOVALOVA11/01/19
500.00SULIMOV VYACHESLAV19/04/19
100.00DENIS ORLOV18/09/19
1,000.00NADEZHDA KUPRIYANOVA01/05/19
500.00ELENA SPIRKINA04/08/19
1,000.00ANATOLY BABKOV02/05/19
100.00OLGA ZADOROZHNYA24/09/19
100.00YULIA FEDOROVA17/10/19
200.00NATALYA ARKHIPOVA05/05/19
500.00MARIYA ROTAR14/05/19
1,000.00E.KONOVALOVA11/03/19
300.00ANNA PAVLOVA02/05/19
500.00EVGENIYA ABRAMOVA14/05/19
100.00ALEKSEY MOSKALEV26/05/19
7,000.00ALEXEY L VOLOSHIN29/12/18
1,000.00SERGEY EROSHKIN09/04/19
5,000.00IVAN SKORYY11/03/19
200.00ELENA ZIMINA02/05/19
100.00D KOROBEYNIKOV30/06/19
500.00ALEKSEY ZIMIN30/01/19
300.00ANNA PAVLOVA02/03/19
500.00NADEZHDA EFIMOVA20/04/19
100.00ALEXEY MOLODKIN19/09/19
300.00OLGA TIKHONOVA31/01/19
100.00IRINA URYUPINA11/03/19
500.00ALEKSEY ZIMIN30/03/19
500.00LYUDMILA KURMASHEVA06/05/19
100.00VASILY NEBYLITSA26/05/19
1,000.00E.KONOVALOVA11/09/19
100.00NATALYA ARKHIPOVA11/03/19
500.00NATALIA SVECHNIKOVA22/05/19
1,000.00PAVEL KANAFIN30/06/19
500.00MAXIM ZAGORY19/09/19
500.00EVGENY VISHNEVETSKY25/09/19
1,500.00NADEZHDA KUPRIYANOVA20/04/19
500.00ILYA ZAKHAROV02/05/19
300.00YULIYA PONAMORENKO14/05/19
1,000.00IRINA DENISENKI05/06/19
500.00MARIYA ROTAR13/06/19
500.00ALEKSEY ZIMIN30/06/19
150.00VALENTINA GAK03/01/19
300.00EVGENY PASTUKHOV06/05/19
500.00EVGENIYA ABRAMOVA13/06/19
1,000.00IRINA DENISENKI05/08/19
500.00MAYYA ANDRONOVA25/09/19
300.00OLGA TIKHONOVA31/03/19
100.00DENIS ORLOV10/04/19
100.00MAXIM DOKUCHAYEV05/06/19
100.00MAXIM DOKUCHAYEV05/08/19
500.00SERGEI KUZNETSOV08/09/19
100.00NATALYA TARANENKO25/09/19
200.00SERGEY SIMANOVICH18/10/19
300.00SIZOV ALEKSEI06/05/19
1,000.00NADEZHDA KUPRIYANOVA01/02/19
300.00SIZOV ALEKSEY06/05/19
500.00NATALYA MONZIKOVA26/05/19
1,000.00EVGENIY BESSONOV05/08/19
300.00IVAN NOVICHKOV08/09/19
100.00ALEKSEY MOSKALEV26/09/19
500.00ELENA SPIRKINA08/09/19
500.00SULIMOV VYACHESLAV19/09/19
500.00VLADIMIR MAZUR27/05/19
100.00STANISLAV MAZURIN28/07/19
1,000.00VIACHESLAV MEANDROV10/04/19
200.00KONSTANTIN SHKOROV07/05/19
500.00IVAN SHISHOV28/07/19
200.00NATALYA ARKHIPOVA05/08/19
500.0026/09/19
100.00IRINA URYUPINA11/01/19
1,000.00ANATOLY BABKOV02/02/19
200.00DENIS ORLOV20/04/19
1,000.00LARISA SIROTKINA07/05/19
500.00ALEKSANDER RUTSKOY06/08/19
1,000.00E.KONOVALOVA11/08/19
300.00NATALYA LAFEROVA28/08/19
200.00DENIS ORLOV20/09/19
100.00ZOYA ZAGRYAZHSKAYA26/09/19
500.00ALEKSEY ZIMIN30/12/18
300.00ANNA PAVLOVA02/02/19
500.00ELENA SPIRKINA21/04/19
500.0027/05/19
500.00EKATERINA SUCHKOVA16/08/19
5,000.00YANINA VERIGO18/10/19
500.00SVETLANA FEDOTOVA31/12/18
1,000.00PAVEL KANAFIN02/02/19
300.00SIZOV ALEKSEY06/02/19
350.00ALEKSANDR ZHABIN16/08/19
300.00SIZOV ALEKSEI06/02/19
300.00ROBERTUS ALEXANDRA07/05/19
500.00MARIA KHODYREVA15/05/19
100.00VASILY NEBYLITSA26/09/19
1,000.00SERGEY EROSHKIN11/10/19
500.00YELENA YUDAYEVA21/04/19
1,000.00ELENA EREMEEVA07/05/19
100.00ZOYA ZAGRYAZHSKAYA27/05/19
5,000.00IVAN SKORYY11/10/19
100.00MAXIM DOKUCHAYEV07/05/19
300.00OLGA SHMELEVA15/07/19
500.00IVAN SHISHOV28/05/19
500.00ELENA MAKAREVICH16/08/19
5,000.00IVAN SKORYY11/09/19
500.00OLGA SOLNTSEVA15/07/19
300.00SIZOV ALEKSEY06/08/19
500.00VLADIMIR MAZUR27/09/19
300.00SIZOV ALEKSEY06/10/19
300.00OLGA TIKHONOVA31/12/18
100.00VLADIMIR KOMKOV21/04/19
300.00SIZOV ALEKSEI06/08/19
300.00SIZOV ALEKSEI06/10/19
1,000.00SERGEY EROSHKIN09/01/19
5,500.00DMITRIY ZHURAVLEV03/04/19
500.00ELENA SPIRKINA21/09/19
100.00DIANA DOLGOVA11/10/19
200.00VALERY SMIRNOV28/05/19
200.00KONSTANTIN SHKOROV07/10/19
100.00NATALYA ARKHIPOVA11/10/19
500.00TATYANA TYLIPMAN12/03/19
300.00NATALYA LAFEROVA28/05/19
500.00SERGEI ZAITZEV28/05/19
200.00DENIS12/10/19
200.00OLGA ZEMSKOVA09/09/19
100.00IRINA URYUPINA11/09/19
100.00NATALYA ARKHIPOVA11/01/19
500.00MARIA KHODYREVA15/07/19
500.00NO NAME07/08/19
1,000.00ALEXEY SOKOLOV10/04/19
500.00EKATERINA SUCHKOVA16/05/19
500.00NATALIA SVECHNIKOVA21/09/19
1,000.00EVGENY GERASIMOVICH08/10/19
500.00NATNATALIA SVECHNIKOVA22/04/19
350.00ALEKSANDR ZHABIN16/05/19
100.00DIANA DOLGOVA11/09/19
500.00SERGEI KUZNETSOV08/10/19
500.00DMITR FOKIN22/04/19
5,000.00IVAN SKORYY11/08/19
100.00NATALYA ARKHIPOVA11/09/19
500.00DMITRY FOKIN22/04/19
1,500.00ALEXEY MARASANOV16/05/19
200.00OLGA PETROSYUK16/05/19
200.00SERGEY SIMANOVICH18/06/19
1,000.00YURY KIRILLIN11/04/19
1,000.00YURIY RUDENKO22/04/19
500.00DMITRY TACHIGIN16/05/19
300.00IVAN NOVICHKOV08/10/19
100.00DENIS ORLOV16/05/19
100.00DIANA DOLGOVA12/08/19
500.00DMITRY TACHIGIN16/08/19
500.0016/05/19
100.00STANISLAV MAZURIN30/05/19
100.00NATALYA ARKHIPOVA12/08/19
150.00TATIANA IVANOVA12/10/19
200.00NATALYA ARKHIPOVA05/06/19
500.00TATYANA TYLIPMAN12/07/19
1,000.00NADEZHDA KUPRIYANOVA01/01/19
100.00DENIS ORLOV16/08/19
100.00ALEKSEI ROVNOV09/09/19
100.00STANISLAV MAZURIN28/09/19
500.00TATYANA TYLIPMAN12/10/19
2,000.00OLEG ORLOV17/05/19
500.00EKATERINA SUCHKOVA16/07/19
100.00YULIA FEDOROVA17/05/19
300.00OLGA SHMELEVA15/06/19
350.00ALEKSANDR ZHABIN16/07/19
500.00ALEXEY ZHARKOV12/03/19
100.00D KOROBEYNIKOV30/05/19
500.00OLGA SOLNTSEVA15/06/19
200.00OLGA ZEMSKOVA09/10/19
500.00ALEXEY ZHARKOV12/10/19
200.00SERGEY SIMANOVICH18/05/19
500.00ELENA MAKAREVICH15/06/19
1,000.00YULIA DENISOVA18/06/19
2,000.00OLEG ORLOV17/08/19
100.00DENIS ORLOV18/05/19
500.00MARIA KHODYREVA15/06/19
100.00YULIA FEDOROVA17/08/19
1,000.00SERGEY DYACHENKO12/10/19
500.00NATALIA SVECHNIKOVA21/02/19
11,000.00ALEXEY VOLOSHIN17/08/19
1,000.00E.KONOVALOVA11/04/19
1,000.00GRABETSKIY K01/07/19
200.00SERGEY SIMANOVICH18/08/19
100.00ALEKSEI ROVNOV09/10/19
1,000.00PAVEL KANAFIN30/05/19
500.00ELENA MAKAREVICH16/07/19
200.00VALERY SMIRNOV28/07/19
150.00TATIANA IVANOVA12/08/19
500.00YEVGENY YEREMEYCHIK13/10/19
100.00SERGEI SPASSKII10/01/19
200.00KONSTANTIN SHKOROV08/08/19
500.00TATYANA TYLIPMAN12/08/19
1,000.00YULIA DENISOVA18/08/19
500.00ALEKSEY ZIMIN30/05/19
500.00MARIYA ROTAR13/10/19
5,000.00IVAN SKORYY11/04/19
500.00ALEXEY ZHARKOV12/08/19
1,000.00IRINA DENISENKI05/07/19
500.00DMITRY TACHIGIN16/07/19
1,000.00EVGENY GERASIMOVICH08/08/19
100.00E.GINIIATULLINA18/08/19
1,000.00SERGEY EROSHKIN09/02/19
1,000.00NADEZHDA KUPRIYANOVA02/04/19
100.00IRINA URYUPINA11/04/19
500.00EKATERINA SUCHKOVA16/06/19
100.00DENIS ORLOV16/07/19
100.00D KOROBEYNIKOV30/08/19
350.00ALEKSANDR ZHABIN16/06/19
100.00MAXIM DOKUCHAYEV05/07/19
1,000.00SERGEY EROSHKIN09/09/19
100.00VIKA18/08/19
100.00NATALYA ARKHIPOVA11/04/19
200.00DENIS ORLOV20/05/19
100.00DENIS ORLOV19/08/19
1,000.00PAVEL KANAFIN30/08/19
500.00SERGEI KUZNETSOV08/08/19
500.00ELENA SPIRKINA09/10/19
100.00VLADIMIR KOMKOV21/03/19
500.00ALEKSEY ZIMIN30/08/19
300.00RUSTAM SALIMZYANOV23/04/19
1,000.00PAVEL KANAFIN02/03/19
100.00DENIS ORLOV10/10/19
500.00ALEKSANDR SHUSHAKOV14/10/19
1,500.00ALEXEY MARASANOV16/06/19
500.00TATYANA TYLIPMAN12/04/19
200.00NATALYA ARKHIPOVA05/07/19
500.00MAXIM ZAGORY19/08/19
500.00MARIIA BAULCOMBE23/04/19
500.00ELENA SPIRKINA21/05/19
500.00NO NAME07/09/19
500.00NATALIA SVECHNIKOVA21/03/19
300.00SIZOV ALEKSEY06/03/19
500.00ALEXEY ZHARKOV12/07/19
500.0026/12/18
300.00SIZOV ALEKSEI06/03/19
500.00VTRA BUSHUEVA23/04/19
200.00OLGA PETROSYUK16/06/19
300.00OLESYA LUKYANCHENKO17/07/19
500.00SULIMOV VYACHESLAV19/08/19
200.00PAVEL MOROZOV10/10/19
500.00PAVEL TSETSOKHO26/12/18
500.00DMITRY TACHIGIN16/06/19
300.00IVAN NOVICHKOV08/08/19
500.00LARISA SIROTKINA26/12/18
300.00YULIYA PONAMORENKO14/01/19
100.00DENIS ORLOV16/06/19
1,000.00GRABETSKIY K01/09/19
100.00DENIS ORLOV10/09/19
500.00KRISTINA KULIKOVA10/10/19
500.00LARISA SIROTKINA26/12/18
500.00ALEXEY ZHARKOV12/04/19
500.00ELENA SPIRKINA08/08/19
500.00PAVEL TSETSOKHO26/12/18
500.0016/06/19
500.00ALEKSANDER RUTSKOY06/07/19
1,000.0010/10/19
500.0026/12/18
2,000.00TATYANA VERSTOVA24/04/19
500.00NADEZHDA EFIMOVA21/05/19
100.00NATALIA BASHKIROVA24/04/19
300.00SIZOV ALEKSEY06/07/19
200.00OLGA ZEMSKOVA09/08/19
300.0026/12/18
500.00YEVGENY YEREMEYCHIK13/04/19
300.00SIZOV ALEKSEI06/07/19
2,000.00OLEG ORLOV17/07/19
1,000.00RUDENKO YURIY01/09/19
1,000.00ALEKSANDER RUTSKOY10/09/19
1,000.00SERGEY DYACHENKO12/09/19
500.00MARIYA ROTAR13/04/19
500.00NADEZHDA EFIMOVA20/08/19
1,000.00NADEZHDA KUPRIYANOVA01/09/19
500.00LARISA SIROTKINA26/12/18
500.00NO NAME07/02/19
200.00KONSTANTIN SHKOROV07/03/19
500.00EVGENIYA ABRAMOVA13/04/19
200.00KONSTANTIN SHKOROV07/07/19
1,000.00ANATOLY BABKOV02/09/19
50.00ALLA KLEMENTYEVA07/03/19
1,500.00NADEZHDA KUPRIYANOVA20/08/19
300.00ANNA PAVLOVA02/09/19
150.00TATIANA IVANOVA12/06/19
500.00OLGA SOLNTSEVA15/10/19
500.00YELENA YUDAYEVA21/05/19
1,000.00LARISA SIROTKINA07/07/19
100.00ALEXEY MOLODKIN20/08/19
200.00ELENA ZIMINA02/09/19
100.00MAXIM DOKUCHAYEV05/10/19
500.00MARIA KHODYREVA15/10/19
1,000.00ANATOLY BABKOV02/07/19
200.00LYUDMILAKURMASHEVA07/07/19
100.00YULIA FEDOROVA17/07/19
300.00ROBERTUS ALEXANDRA07/02/19
500.00NO NAME07/07/19
100.00ALEKSEI ROVNOV09/08/19
200.00DENIS ORLOV20/08/19
500.0026/12/18
100.00OLGA ZADOROZHNYA24/04/19
300.00ROBERTUS ALEXANDRA07/07/19
500.00ELENA SPIRKINA21/08/19
1,000.00ELENA EREMEEVA07/07/19
500.00ILYA ZAKHAROV02/09/19
200.00PAVEL MOROZOV10/09/19
500.00ANDREY SHISHLEVSKIY15/10/19
500.00MIKHAIL ANUCHIN26/12/18
1,500.00OLEG GRUSHKO14/04/19
200.00SERGEY SIMANOVICH18/07/19
100.00IRINA URYUPINA13/08/19
500.00LARISA SIROTKINA02/09/19
500.00DMITR FOKIN22/05/19
500.00TATYANA TYLIPMAN12/06/19
100.00ALEXEY MOLODKIN19/06/19
500.00YEVGENY YEREMEYCHIK13/09/19
300.00YULIYA PONAMORENKO14/04/19
500.00DMITRY FOKIN22/05/19
100.00E.GINIIATULLINA18/07/19
500.0003/09/19
500.00TATYANA TYLIPMAN13/09/19
500.00EVGENY VISHNEVETSKY25/04/19
500.00MARIYA ROTAR13/09/19
300.00AP26/12/18
500.00MARIYA ROTAR13/03/19
300.00OLESYA LUKYANCHENKO17/06/19
300.00ANNA PAVLOVA02/07/19
100.00VIKA18/07/19
1,000.00SERGEY LEBEDKIN26/12/18
500.00AP26/12/18
100.00SERGEI SPASSKII08/07/19
100.00VLADIMIR KOMKOV21/08/19
100.00NATALYA NEGODYAEVA26/12/18
500.00DMITR FOKIN22/02/19
200.00NATALYA NEGODYAEVA26/12/18
500.00DMITRY FOKIN22/02/19
500.00OLGA SOLNTSEVA15/04/19
100.00DENIS ORLOV18/07/19
500.00MARIA KHODYREVA15/01/19
500.00MARIA KHODYREVA15/04/19
500.0026/04/19
300.00SIZOV ALEKSEY06/06/19
500.00KRISTINA KULIKOVA10/09/19
1,000.00ANATOLY BABKOV02/01/19
500.00DMITR FOKIN22/08/19
1,000.0010/09/19
300.00SIZOV ALEKSEI06/06/19
500.00ALEKSANDR SHUSHAKOV14/09/19
1,000.00E.KONOVALOVA11/02/19
1,000.00YURIY RUDENKO22/02/19
500.00EKATERINA SUCHKOVA16/04/19
100.00VASILY NEBYLITSA26/04/19
100.00VLADIMIR KOMKOV21/05/19
100.00ALEXEY MOLODKIN19/07/19
1,000.00ELENA EREMEEVA09/08/19
500.00DMITRY FOKIN22/08/19
100.00SERGEI SPASSKII08/05/19
1,000.00YURIY RUDENKO22/05/19
500.00MAXIM ZAGORY19/07/19
1,000.00SERGEY EROSHKIN09/08/19
5,000.00IVAN SKORYY11/02/19
500.00MAXIM ZAGORY19/06/19
500.00SULIMOV VYACHESLAV19/07/19
500.00NATALYA MONZIKOVA26/04/19
200.00LYUDMILAKURMASHEVA08/05/19
500.00NADEZHDA EFIMOVA20/07/19
5,500.00DMITRIY ZHURAVLEV03/09/19
200.00VALERY SMIRNOV28/09/19
100.00IRINA URYUPINA11/02/19
100.00ALISA VINOGRADOVA22/02/19
200.00OLGA PETROSYUK16/04/19
1,500.00NADEZHDA KUPRIYANOVA20/07/19
500.00VLADIMIR MAZUR27/04/19
5,000.00DMITRY ZHURAVLEV23/08/19
100.00DENIS ORLOV16/04/19
1,000.00LARISA SIROTKINA07/06/19
500.00NO NAME07/03/19
1,000.00EVGENIYA NYUNINA08/02/19
300.00IVAN NOVICHKOV08/07/19
500.00YEVGENY YEREMEYCHIK13/08/19
500.00ELENA SPIRKINA08/07/19
2,000.00OLEG ORLOV17/04/19
200.00DENIS ORLOV20/07/19
1,000.00LARISA SIROTKINA07/10/19
100.00SERGEI SPASSKII08/02/19
500.00NATALIA EGOROVA14/03/19
500.00ELENA SPIRKINA21/07/19
5,000.00DMITRY ZHURAVLEV23/02/19
500.00NO NAME08/05/19
500.00SULIMOV VYACHESLAV19/06/19
1,000.00ELENA KOLESNIK08/02/19
1,000.00ALEXANDER YARILOV23/02/19
100.00VLADIMIR KOMKOV21/07/19
100.00NATALYA ARKHIPOVA11/02/19
500.00DMITRY TACHIGIN17/04/19
1,000.00NADEZHDA KUPRIYANOVA01/06/19
2,000.00IGOR SMELYANSKIY23/08/19
500.00DMITRY TACHIGIN16/01/19
300.00ROBERTUS ALEXANDRA07/03/19
500.00ALEKSANDER RUTSKOY23/08/19
200.00SERGEY SIMANOVICH18/04/19
100.00DENIS ORLOV10/08/19
500.00NO NAME07/06/19
500.00DMITR FOKIN22/07/19
500.00MARIIA BAULCOMBE23/08/19
1,000.00ANNA IASTREBOVA18/04/19
500.00DMITRY FOKIN22/07/19
500.00VTRA BUSHUEVA23/08/19
1,000.00YULIA DENISOVA18/04/19
2,000.00TATYANA VERSTOVA24/08/19
300.00ROBERTUS ALEXANDRA07/06/19
500.00NADEZHDA EFIMOVA20/06/19
200.00ALEKSANDER RUTSKOY24/08/19
200.00NATALYA ARKHIPOVA05/10/19
300.00OLESYA LUKYANCHENKO17/01/19
400.00ANNA IASTREBOVA18/04/19
1,000.00ELENA EREMEEVA07/06/19
500.00NATALIA SVECHNIKOVA22/07/19
1,000.00ANNA IASTREBOVA17/01/19
300.00RUSTAM SALIMZYANOV23/02/19
500.00DMITR FOKIN22/03/19
100.00E.GINIIATULLINA18/04/19
1,000.00ANTON MAGZHANOV24/08/19
500.00DMITRY FOKIN22/03/19
1,500.00NADEZHDA KUPRIYANOVA20/06/19
500.00EVGENY VISHNEVETSKY02/07/19
5,000.00DMITRY ZHURAVLEV23/07/19
100.00OLGA ZADOROZHNYA24/08/19
500.00EVGENY VISHNEVETSKY25/08/19
350.00ALEKSANDR ZHABIN18/04/19
400.00ANNA IASTREBOVA17/01/19
300.00NATALYA LAFEROVA28/09/19
2,000.00OLEG ORLOV17/01/19
500.00OLGA SOLNTSEVA15/03/19
1,000.00ANATOLY BABKOV02/06/19
1,000.00GRABETSKIY K01/08/19
500.00MARIYA ROTAR13/08/19
500.00MAYYA ANDRONOVA25/08/19
500.00MARIIA BAULCOMBE23/02/19
100.00DENIS ORLOV18/04/19
500.00ILYA ZAKHAROV02/07/19
500.00NATALIA SVECHNIKOVA26/08/19
1,000.00IGOR SOKOLOV07/10/19
500.00VTRA BUSHUEVA23/02/19
200.00KONSTANTIN SHKOROV08/06/19
200.00DENIS ORLOV20/06/19
2,000.00IGOR SMELYANSKIY23/07/19
100.00ALEKSEY MOSKALEV26/08/19
500.00NATALIA GLYAN17/01/19
1,500.00NADEZHDA KUPRIYANOVA23/03/19
300.00ANNA PAVLOVA02/06/19
500.00MARIIA BAULCOMBE23/07/19
100.00YULIA FEDOROVA17/01/19
2,000.00TATYANA VERSTOVA24/02/19
500.00MARIA KHODYREVA15/03/19
1,000.00YURIY RUDENKO22/03/19
500.00LARISA SIROTKINA02/07/19
100.00NATALIA BASHKIROVA24/02/19
1,000.00YULIA DENISOVA19/05/19
500.00ELENA SPIRKINA21/06/19
2,000.00TATYANA VERSTOVA24/07/19
100.00ZOYA ZAGRYAZHSKAYA26/08/19
500.00NATALIA SVECHNIKOVA27/12/18
100.00ALEXEY MOLODKIN19/05/19
100.00VASILY NEBYLITSA26/08/19
200.00NATALYA ARKHIPOVA05/01/19
100.00LARISA03/05/19
500.00EVGENY VISHNEVETSKY02/06/19
500.0003/07/19
100.00SERGEI SPASSKII08/06/19
100.00NATALYA TARANENKO26/08/19
500.00NADEZHDA EFIMOVA20/09/19
100.00VLADIMIR KOMKOV21/09/19
500.00NATALYA MONZIKOVA26/08/19
200.00LYUDMILAKURMASHEVA08/06/19
100.00D KOROBEYNIKOV30/07/19
100.00OLGA ZADOROZHNYA24/02/19
5,500.00DMITRIY ZHURAVLEV03/05/19
500.00ILYA ZAKHAROV02/06/19
100.00OLGA ZADOROZHNYA24/07/19
1,000.00ALEKSANDR IARILOV17/01/19
500.00LARISA SIROTKINA02/06/19
500.00VLADIMIR MAZUR27/08/19
1,000.0003/05/19
500.00ALEXEY ZHARKOV12/06/19
300.00RUSTAM SALIMZYANOV23/03/19
1,000.00E.KONOVALOVA11/06/19
350.00ALEKSANDR ZHABIN16/10/19
200.00SERGEY SIMANOVICH18/01/19
500.00MAYYA ANDRONOVA25/07/19
1,000.00NADEZHDA KUPRIYANOVA01/08/19
1,000.00YULIA DENISOVA18/01/19
1,000.00SERGEY EROSHKIN09/07/19
300.00RUSTAM SALIMZYANOV25/07/19
500.00NATALYA MONZIKOVA29/09/19
1,000.00EVGENIYA NYUNINA08/01/19
350.00ALEKSANDR ZHABIN16/03/19
100.00VLADIMIR KOMKOV21/06/19
300.00SKOMOROKHOVA S25/02/19
100.00OLGA ZADOROZHNYA24/03/19
1,000.00ANATOLY BABKOV02/08/19
500.00EVGENY VISHNEVETSKY02/04/19
300.00IVAN NOVICHKOV08/06/19
200.00NATALYA ARKHIPOVA05/03/19
1,500.00ALEXEY MARASANOV16/03/19
500.00ELENA SPIRKINA08/06/19
1,000.00ANNA IASTREBOVA17/06/19
500.00DMITR FOKIN22/06/19
100.00ALEKSEY MOSKALEV26/07/19
100.00E.GINIIATULLINA18/01/19
100.00ZOYA ZAGRYAZHSKAYA27/04/19
500.00DMITRY FOKIN22/06/19
500.00DMITRY TACHIGIN16/03/19
1,000.00YURIY RUDENKO22/06/19
500.0026/07/19
500.00ELENA MAKAREVICH16/10/19
100.00DENIS ORLOV16/03/19
500.00MARIIA BAULCOMBE23/03/19
500.00MARIYA ROTAR13/02/19
300.00OLESYA LUKYANCHENKO17/03/19
500.00EVGENY VISHNEVETSKY26/07/19
500.00VTRA BUSHUEVA23/03/19
200.00NATALYA ARKHIPOVA05/04/19
100.00VASILY NEBYLITSA26/07/19
1,500.00NADEZHDA KUPRIYANOVA20/09/19
1,000.00ANNA IASTREBOVA17/03/19
5,000.00DMITRY ZHURAVLEV23/06/19
300.00ANNA PAVLOVA02/08/19
1,500.00ALEXEY MARASANOV16/10/19
1,000.00QVC CARD11/01/19На работу фонда.
5,000.00YEVGENY YEREMEYCHIK03/06/19На работу фонда.
5,000.00TATYANA BONDAR29/08/17На работу фонда.
500.0026/02/19На работу фонда.
3,000.00Максим Николаевич 30/11/-1На работу фонда.
1,000.00OLEG ORLOV25/11/17На работу фонда.
500.00LYUDMILA KURMASHEVA06/04/19На работу фонда.
200.00ELENA LEONOVA13/04/17На работу фонда.
300.00YULIYA PONAMORENKO15/11/18На работу фонда.
500.00EVGENII ISAEV14/02/19На работу фонда.
500.00SVETLANA ELFIMOVA01/10/19На работу фонда.
500.00IRINA NASTYUSHKINA02/01/18На работу фонда.
200.00OLGA GUMENYUK15/11/18На работу фонда.
5,000.00TATYANA VERSTOVA06/06/17На работу фонда.
500.00ANNA SHCHEKOTOVA14/06/18На работу фонда.
10,000.00PROKOPOV YURY06/06/17На работу фонда.
500.00LYUDMILA KURMASHEVA04/06/18На работу фонда.
200.00ANDREI STREPETILOV05/04/19На работу фонда.
10,000.00ILYA ZIBAREV11/06/19На работу фонда.
100.00GALINA KOSHIK02/04/19На работу фонда.
500.00ALEXEY POPOV04/03/19На работу фонда.
400.00MIKHAIL BAZHENOV14/06/18На работу фонда.
50.00ANDREI MOLOKOV14/08/19На работу фонда.
1,000.00TOMILINA VIKTORIA05/07/18На работу фонда.
1,000.00ALEXEY ZHARKOV02/01/18На работу фонда.
1,000.00MOMENTUM R01/10/17На работу фонда.
176.00OLGA ERMOLOVA27/11/17На работу фонда.
500.00E SOTCHENKOVA15/07/18На работу фонда.
500.00OXANA KOSOVA03/04/19На работу фонда.
25,000.00ALEXEY VOLOSHIN11/05/19На работу фонда.
500.00LYUDMILA KURMASHEVA06/07/18На работу фонда.
5,000.00YEVGENY YEREMEYCHIK08/07/18На работу фонда.
500.00NATALIA EREMENKO12/02/19На работу фонда.
500.00ANDREY SAZONOV11/08/18На работу фонда.
11,000.00ALEXEY VOLOSHIN17/09/19На работу фонда.
500.00LYUDMILA BAZHENOVA11/08/18На работу фонда.
500.00NIKOLAI RODIONOV02/01/18На работу фонда.
500.0014/01/19На работу фонда.
500.00SVETLANA ELFIMOVA29/03/19На работу фонда.
2,000.00STANISLAV VITSUKAEV22/05/19На работу фонда.
5,000.00ILYA ZIBAREV18/04/18На работу фонда.
1,000.00OLEG TARANENKO04/08/18На работу фонда.
7,000.00TATIANA ALEKSEEVA12/11/17На работу фонда.
500.00LYUDMILA KURMASHEVA04/08/18На работу фонда.
25,000.0030/03/19На работу фонда.
10.00NATALYA SHAVARINA06/02/19На работу фонда.
11,000.00ALEXEY VOLOSHIN17/10/19На работу фонда.
500.00EDUARD TIMOSHIN06/02/19На работу фонда.
5,000.00ILYA ZIBAREV17/03/18На работу фонда.
500.00ARTEM CHERNOV06/02/19На работу фонда.
1,000.00DMITRY NEKRASOV18/04/18На работу фонда.
500.00ALEKSANDR GUDKOV10/08/17На работу фонда.
500.00LYUDMILA KURMASHEVA04/01/19На работу фонда.
500.00TATYANA SEREBROVA09/02/19На работу фонда.
500.00NADEZHDA KUZNETSOVA26/09/19На работу фонда.
300.00VITALY04/12/17На работу фонда.
2,000.00ELENA MAKSIMOVA06/08/18На работу фонда.
1,500.00OLGA SHURUPOVA06/02/19На работу фонда.
1,000.00SHURUPOVA OLGA18/04/18На работу фонда.
500.00KRISTINA KULIKOVA10/04/19На работу фонда.
11,000.00ALEXEY VOLOSHIN17/06/19На работу фонда.
500.00LYUDMILA KURMASHEVA 04/12/18На работу фонда.
1,000.00MOMENTUM R05/10/17На работу фонда.
1,000.00LARISA SIROTKINA07/08/19На работу фонда.
1,500.00MIKHAIL15/07/19На работу фонда.
500.00A.MILYAVSKIY06/02/19На работу фонда.
300.00PETR GUMENYUK10/04/19На работу фонда.
2,000.00MARIANNA REPATS06/02/19На работу фонда.
2,000.00STERLEV IVAN27/12/17На работу фонда.
500.00PETER SURIN06/02/19На работу фонда.
500.00MIKHAIL RAKOV14/06/19На работу фонда.
1,000.00ANNA SEVOSTYANOVA23/11/17На работу фонда.
200.00OLGA ZEMSKOVA07/02/19На работу фонда.
11,000.00ALEXEY VOLOSHIN17/05/19На работу фонда.
200.00ANATOLY SHMURYGIN07/02/19На работу фонда.
1,000.00LARISA SIROTKINA07/02/19На работу фонда.
1,000.00SHURUPOVA OLGA19/02/18На работу фонда.
500.00ALEXEY BLIKSHTEYN07/02/19На работу фонда.
200.00ANNA BARKHATOVA07/02/19На работу фонда.
3,000.00IRINA SALTYKOVA07/02/19На работу фонда.
100.00MOMENTUM R07/02/19На работу фонда.
1,000.00ZHEMAL KHAMIDUN17/07/19На работу фонда.
1,000.00VALENTINA MEDNIK06/06/19На работу фонда.
500.00MARINA LUZHKOVA14/08/17На работу фонда.
500.00MIKHAIL SHULGIN07/02/19На работу фонда.
1,000.00VLADIMIR ALEKSEEV05/02/18На работу фонда.
500.00YURY LINNIK07/02/19На работу фонда.
2,500.00ILYA ZIBAREV17/07/19На работу фонда.
500.00LYUDMILA KURMASHEVA06/11/18На работу фонда.
2,500.00ILYA ZIBAREV09/02/19На работу фонда.
3,000.00MIHAIL GOLOVATIN04/10/18На работу фонда.
500.00VIKTOR KORNEEV07/02/19На работу фонда.
500.00DARIA KRONSHTADKINA18/01/18На работу фонда.
500.00YEVGENY YEREMEYCHIK13/03/19На работу фонда.
5,000.00YEVGENY YEREMEYCHIK01/09/19На работу фонда.
1,000.00SHURUPOVA OLGA08/05/18На работу фонда.
500.00NIKOLAY GLAZUNOV05/02/18На работу фонда.
1,000.00TOMILINA VIKTORIA18/01/18На работу фонда.
500.00TAMARA YAROSH07/02/19На работу фонда.
200.00MIKHAIL PRONIN13/09/19На работу фонда.
500.00TOMILINA VIKTORIA14/12/17На работу фонда.
5,500.00ILYA ZIBAREV11/01/19На работу фонда.
1,000.00LARISA SIROTKINA07/03/19На работу фонда.
500.00ALEXEY ZHARKOV07/02/19На работу фонда.
300.00ELENA HILTUNEN04/07/17На работу фонда.
500.00TOMILINA VIKTORIA21/02/18На работу фонда.
11,000.00ALEXEY VOLOSHIN17/07/19На работу фонда.
1,000.00MIKHAIL ORLOV04/07/17На работу фонда.
500.00DMITRY KOROBEYNIKOV07/02/19На работу фонда.
500.00OLGA POSVYATENKO22/03/19На работу фонда.
5,000.00MAKSIM ZAYTSEV23/11/17На работу фонда.
3,000.00ALEKSANDR PAKHOLENKO23/09/18На работу фонда.
20,000.00KONSTANTIN KIRSENKO08/10/18На работу фонда.
500.00PAVEL KLYUKIN07/02/19На работу фонда.
2,500.00ILYA ZIBAREV22/02/19На работу фонда.
500.00LYUDMILA KURMASHEVA07/05/18На работу фонда.
1,000.00ALEKSANDR IARILOV17/10/18На работу фонда.
500.00OXANA KOSOVA07/02/19На работу фонда.
500.00ANTON GAMM02/09/18На работу фонда.
100.00YURII ARKHANGELSKII08/02/19На работу фонда.
1,500.00 zibareff ilya18/06/18На работу фонда.
500.00TOMILINA VIKTORIA18/10/18На работу фонда.
200.00IRINA NAYDENOVA07/10/18На работу фонда.
11,000.00ALEXEY VOLOSHIN17/04/19На работу фонда.
500.00MIKHAIL VOINOV13/08/19На работу фонда.
500.00LYUDMILA KURMASHEVA05/09/18На работу фонда.
10,000.00NATALIA ROMANOVA07/06/19На работу фонда.
1,000.00ROMAN MOROZ08/02/19На работу фонда.
500.00TOMILINA VIKTORIA22/08/18На работу фонда.
2,000.00VLADIMIR PODOBAEV11/05/17На работу фонда.
100.00IVAN SOROKIN08/02/19На работу фонда.
300.00YULIYA PONAMORENKO 17/12/18На работу фонда.
450.00A. TRUZHENIKOVA25/11/17На работу фонда.
500.00TOMILINA VIKTORIA22/05/18На работу фонда.
500.00YULIIA GLOTOVA01/07/18На работу фонда.
1,000.00ALEKSEI LUGININ13/02/19На работу фонда.
1,000.00A PONEDELNIKOV27/04/19На работу фонда.
500.00ALEXEY POPOV04/09/19На работу фонда.
350.00ALEKSANDR ZHABIN17/11/17На работу фонда.
2,000.00YEVGENY YEREMEYCHIK09/12/17На работу фонда.
2,500.00АЛЛА БОРИСОВНА30/11/-1На работу фонда.
500.00MARIA YAROVAYA10/11/17Срочная помощь
100.00ALEXEY MOLODKIN24/10/17Срочная помощь
18.00ALEXEY BAYUTIN21/11/17Срочная помощь
500.00ANDREY MALYSHEV24/10/17Срочная помощь
3,000.00ILYA TSVETKOV24/10/17Срочная помощь
500.00ELENA KIIASHKO18/09/17Срочная помощь
3,000.00ILYA TSVETKOV21/11/17Срочная помощь
300.00SIZOV ALEKSEY06/06/17Срочная помощь
500.00MARIA YAROVAYA18/09/17Срочная помощь
300.00SIZOV ALEKSEI06/06/17Срочная помощь
1,500.00K.KIRPICHNIKOV24/10/17Срочная помощь
5,000.00MAKSIM STEPANOV14/04/17Срочная помощь
500.00VERF BUSHUEVA06/06/17Срочная помощь
500.00ANDREY ALEKSEEV14/04/17Срочная помощь
500.00DMITRY FOKIN14/04/17Срочная помощь
1,000.00IRINA ULYANOVA24/10/17Срочная помощь
500.00TATIANA PLYASOVA13/11/17Срочная помощь
1,000.00SERGEY EROSHKIN19/06/17Срочная помощь
1,500.00ИП Ридэль Алла17/04/17Срочная помощь
3,000.00Караваева Юлия17/04/17Срочная помощь
2,500.00KONSTSNT GRABETSKIY16/12/17Срочная помощь
500.00ZHANNA MOROCHKO13/11/17Срочная помощь
1,000.00SVETLANA SHAPOSHNIKOVA10/05/17Срочная помощь
500.00VERF BUSHUEVA09/10/17Срочная помощь
300.00SIZOV ALEKSEI10/05/17Срочная помощь
300.00SIZOV ALEKSEI10/05/17Срочная помощь
500.00VERF BUSHUEVA10/05/17Срочная помощь
500.00VERF BUSHUEVA10/05/17Срочная помощь
500.00ELENA KIIASHKO10/05/17Срочная помощь
500.00ELENA KIIASHKO10/05/17Срочная помощь
500.00MARIA YAROVAYA10/05/17Срочная помощь
100.00SERGEY KOGAN15/08/17Срочная помощь
500.00MARIA YAROVAYA10/05/17Срочная помощь
500.00VITALY MALTCEV10/05/17Срочная помощь
100.00ALEXANDER MEDVEDEV01/03/18Срочная помощь
300.00SIZOV ALEKSEY06/11/17Срочная помощь
300.00SIZOV ALEKSEI06/11/17Срочная помощь
500.00ELENA KIIASHKO09/08/17Срочная помощь
500.00ELENA KIIASHKO09/06/17Срочная помощь
20.00K ZVIAHINTSEV09/08/17Срочная помощь
5,000.00DMITRY ZHURAVLEV25/12/17Срочная помощь
1,000.00SERGEI ZAITZEV25/02/18Срочная помощь
300.00MOMENTUM R25/01/18Срочная помощь
500.00MARIA YAROVAYA09/08/17Срочная помощь
500.00ANDREY MOLODOV25/01/18Срочная помощь
1,000.00IRINA FEDERYAKINA23/01/18Срочная помощь
1,000.00YURIY RUDENKO30/01/18Срочная помощь
1,000.00YULIA PCHELINTSEVA01/08/17Срочная помощь
300.00OLGA TIKHONOVA01/08/17Срочная помощь
300.00SIZOV ALEKSEI07/01/18Срочная помощь
300.00SIZOV ALEKSEY07/01/18Срочная помощь
1,000.00TATIANA SPELITSINA30/01/18Срочная помощь
1,000.00OLGA KASHEVAROVA24/06/17Срочная помощь
200.00ELENA SAVCHENKO24/06/17Срочная помощь
1,000.00IRINA FETISOVA08/12/17Срочная помощь
500.00IRINA KLOCHKOVA13/11/17Срочная помощь
500.00MARIA YAROVAYA13/06/17Срочная помощь
1,000.00OLGA VASILEVA13/06/17Срочная помощь
1,500.00NADEZHDA KUPRIYANOVA20/11/17Срочная помощь
10,000.00PROKOPOV YURY31/05/17Срочная помощь
1,000.00TATYANA VERSTOVA22/05/17Срочная помощь

Подписка на рассылку

Новости сайта на email

* * *

© 2017 Благотворительный
фонд «Константа»

г. Тверь, Тверской проспект, д. 6, офис 104 (вход с торца здания)
Телефон: +7 4822 79-66-15
+7 495 532-88-23
+7 925 030-97-14
info@constanta-fund.ru